صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۶: حدیث انجام هر کار خیر به دست راست

درس ۶: حدیث انجام هر کار خیر به دست راست

قال النبي ج: لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ. پیامبر خدا ج فرمود: باید هریکی از شما با دست راست خود بخورد و با دست راست بیاشامد و با دست راست خود بگیرد و با دست راست خود بدهد. زیرا شیطان است که با دست چپ می‌خورد و با دست چپ می‌نوشد و با دست چپ می‌دهد و با دست چپ می‌گیرد. (صحیح ابن ماجه)

شرح: فرمودۀ پیامبر ج: «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ» این امر در اینجا برای وجوبست، پس برای مسلمانی روا نباشد که قصداً با دست چپ خود چیزی بخورد و آشامیدن نیز مانند خوردن است، پس برای کسی که توانائی دارد جائز نیست که با دست چپ خود بخورد و یا بیاشامد و همچنان دادن و گرفتن مانند خوردن و آشامیدن است، پس مسلمان نمی‌دهد آنچه را می‌دهد مگر با دست راست و نمی‌گیرد آنچه را از برادر خود می‌گیرد، مگر با دست راست و فرمودۀ پیامبر ج: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ» این عبارت، علت امر پیامبر ج به خوردن، آشامیدن، دادن و گرفتن با دست راست را بیان می‌کند و می‌گوید: این تشبیه به شیطان است و خود را شبیه شیطان ساختن حرام است و در حدیث صحیح از پیامبر خدا ج آمده است که می‌فرماید: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». «کسی که خود را به قومی تشبیه کند او از ایشانست»، آیا فرد مسلمان راضی است که در جملۀ شیطان محسوب شود.

راهنمائی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را با آرامش و جمله جمله بخوان و معانی پوشیده را بیان کن تا فهمیده شود.

۳- به آن‌ها بیاموز: که تمسک به هدایات و دستورات پیامبر ج روش مردان و زنان نیکوکار این امت می‌باشد.

۴- به ایشان تعلیم ده: که آنچه را پیامبر ج در اینجا امر فرموده: که با دست راست بخوریم و بیاشامیم و یا به دست راست بدهیم و بگیریم بر مردان و زنان مسلمان عمل به آن واجب است مگر در صورت داشتن عذری چون فراموشی یا جراحت و مانند آن.

۵- به ایشان تذکر ده: که خود را به کفار و مفسدین تشبیه‌کردن برای مسلمان حرام است، زیرا این کار سبب می‌شود تا در آخرت با کفار باشد که خود را به آن‌ها تشبیه کرده است.