صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۶: حدیث احترام شوهر بر زن لازم است

درس ۶: حدیث احترام شوهر بر زن لازم است

قول النبي ج: فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنِّى لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. پیامبر خدا ج فرمود: این کار را نکنید، اگر امر می‌کردم کسی را که برای غیر خدا سجده کند، همانا زن را امر می‌کردم تا برای شوهرش سجده کند، قسم به ذات که نفس محمد به دست او است زن نمی‌تواند حق پروردگارش ادا کند، مگر این که حق شوهرش را ادا کرده باشد، اگر شوهر او را طلب کرده و او بر شتری سوار بود باید وی را از خود منع نکند. (صحیح ابن ماجه)

شرح: جملۀ «فَلاَ تَفْعَلُوا» این گفتۀ پیامبر ج است برای یارانش آنگاه که خواستند برسم مردم عجم که در مقابل بزرگان خود سجده می‌کردند، در برابرش سجده کنند، فرمود: این کار یعنی سجده در برابر غیر خدا را انجام ندهید، فقال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» پیامبر ج فرمودند: «اگر کسی را به سجده برای غیر خدا امر می‌کردم، همانا به زن امر می‌کردم تا برای شوهرش سجده کند». چون تعظیم و احترام شوهر بر زن لازم است فرمودۀ پیامبر ج: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» این سوگندی است که برای تأکید صحت و درستی سخنی خود یاد کرده و لازم دانسته که آن را به عمل آورند و تطبیق کنند، سپس چیزی را که به جهت آن سوگند یاد کرده بیان می‌کند و می‌گوید: «لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا» زن حق پروردگارش را نمی‌تواند اداء کند تا حق شوهرش را اداء کند یعنی حقوق الله که عبارت از: روزه نافله، نماز و صدقات نافله باشد صحت پیدا نمی‌کند، مگر این که حق شوهرش را اداء کرده باشد لذا بدون اجازۀ شوهر نمی‌تواند روزه نافله بگیرد. فرمودۀ پیامبر ج «وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا» یعنی اگر شوهر برای استفاده جنسی نفس زن را بخواهد «وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ» و زن سوار شتری باشد لم تمنعه یعنی برای زن جایز نیست که شوهر را در همین صورت هم از خود منع کند و این عبارت برای تمثیل است، می‌گوید که برای زن حلال نیست که به هیچ صورت شوهرش را از خود منع کند، مگر به عذر شرعی مانند مریضی و علت دیگر.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و شنوندگان آن را تکرار کنند تا حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را بخوان و هر جمله را توضیح ده تا معانی آن‌ها را بفهمند.

۳- ایشان را به حرمت رکوع و سجده در برابر غیر خداوند آگاه کن زیرا رکوع و سجده یک چیز است.

۴- به آن‌ها پند ده: که حقوق زن بر شوهر و بالعکس بسیار بزرگ و باید مراعات شود.

۵- به ایشان هشدار ده: که بیشتر نزاع و کشیدگی که در میان زن و شوهر پیدا می‌شود علت آن عدم تسلیم زن در مقابل خواهش جنسی مرد است و از همین علت است که پیامبر خدا ج آن را به طور مثال «وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ» اگر زن سوار شتر هم باشد نباید شوهر را از خود منع کند ذکر فرموده است.

۶- به آن‌ها سوگند پیامبر ج را به عبارت: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ» تعلیم ده: تا این که به آن سوگند به پیروی پیامبر خدا ج عادت کنند و اگر قسم می‌خورند به این عبارت سوگند یاد کنند.