صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۴: حدیث علامات قیامت

درس ۱۴: حدیث علامات قیامت

قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أنس س إذ قال: قال رسول الله ج: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. انس س از رسول خدا ج روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: به تحقیق از نشانه‌های قیامت است این که علم کم شود و جهل پدیدار شود و زنا آشکار گردد. زن‌ها بسیار شوند تا این که برای پنجاه زن یک سرپرست مرد باشد. شرح: فرموده پیامبر ج: «إن من اشراط الساعة»: یعنی از نشانه‌های که قیامت برپا نمی‌گردد مگر این که آن نشانها آشکار شوند و این علامات را شروط قیامت گویند، زیرا قیامت آشکار نمی‌شود تا علامات آن آشکار شود، مراد از قیامت روز رستاخیز و محاسبۀ اعمال است. فرمودۀ پیامبرج: «أن يقل العلم» یعنی اهل علم که دانشمندان باشند کم شوند، در اینجا مراد از علم علم شریعت و علم به کتاب و سنت است که سرچشمۀ همه علوم، عقاید، عبادات، احکام، آداب و اخلاق اسلامی است. فرمودۀ پیامبرج: «ويظهر الجهل» یعنی جاهلان بسیار شوند و بر مردم غلبه کنند و این حالت وقتی ظهور کند که علما اندک باشند و کسی به اسماء و صفات خداوند دانا نباشد و از کرداری که خداوند به آن خشنود یا ناراضی می‌شود جز گروهی اندک آگاه نباشند. فرمودۀ پیامبرج: «ويظهر الزنا» وزنا آشکار گردد این علامت چهارم است، ظهور زنا و شیوع آن نتیجۀ جهالت مردم است به خداوند و ندانستن آنچه را خداوند دوست دارد یا از آن خشنود نیست و عدم اطلاع از نعمت‌ها یا عذاب‌هایی که خداوند أ در آخرت برای دوستان و یا دشمنان خود آماده ساخته است، ظهور زنا به معنی پدیدآمدن و بسیارشدن آن در میان مردم است، فرمودۀ پیامبرج: «وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرإة القيم الواحد»: زن‌ها بسیار شوند تا برای پنجاه زن یک مرد سرپرست بماند قیم کسی است که به احوال غیر خود سرپرستی و رسیدگی می‌کند، مانند شوهر که بر زن و فرزندانش سرپرستی می‌کند و خداوند به سبب کثرت زن‌ها و قلت مردان داناتر است، این نشانه تا هنوز آشکار نشده است، علامات دیگر در بیشتر شهرهای مسلمانان موجود است.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و تکرار کن و شنوندگان هم آهسته بخوانند تا بدانی که آن را حفظ کرده‌اند.

۲- شرح را جمله، جمله بخوان و معنی مطلوب آن را شرح کن تا همه بفهمند.

۳- به آن‌ها بگو: که قیامت علاماتی دارد که چون همۀ آن‌ها ظاهر شود قیامت هم برپا گردد.

۴- آن‌ها را از خطر نادانی و قلت علم آگاه کن و به آموزش علوم دینی تشویق و ترغیب نما.

۵- آن‌ها را از خطر بروز زنا و انتشار آن در میان مسلمانان آگاه کن زیرا سبب آن عدم شناخت خدا و ندانستن کرداری که موجب خشنودی و یا قهر خداوند است و غفلت از نعمت‌ها و عذاب‌هائی که خداوند در جهان آخرت برای دوستان و یا دشمنانش آماده کرده است می‌باشد.