صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۸: حدیث دین آسان است

درس ۸: حدیث دین آسان است

قول النبي ج في رواية البخاري: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. بخاری از پیامبر ج روایت می‌کند که آن حضرتج فرموده است: به تحقیق که بنای دین بر آسانی است، هرگز کسی بر خود در امور دینش سخت نگرفته است مگر که دین بر او غلبه کرده است. پس به راستی گرائید و به سوی کمال بروید مژده بگوئید و برای ادای عبادت از صبحگاه و شامگاه و چیزی از سیاهی شب یاری بجوئید. شرح: فرمودۀ پیامبر ج: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» پیامبر ج می‌گوید: تکالیف دینی اسلام از دشواری و شدت و مشقت خالی می‌باشد. چیزی که این مدعا را ثابت می‌کند نماز مریض است که نشسته می‌خواند و همچنین مسافر و مریض می‌توانند که روزه را بخورند و سپس قضا بیاورند و نیز خوردن گوشت خود مرده برای شخصی که در حالت اضطرار است تا از هلاکت نجات پیدا کند. فرموده پیامبر ج: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ» هرگز کسی دین را بر خود سخت نگرفته است مگر که دین بر وی غلبه کرده است این عبارت خبر از حقیقتی می‌دهد که واقع‌شدنی است، زیرا فرایض، واجبات و فضایل دینی بسیار است اگر کسی بخواهد که به تمام آن‌ها عمل کند ناتوان و مغلوب خواهد شد از همین جهت است که پیامبر ج پیروان خود را به راستی و نزدیکی به کمال فرا خوانده و فرموده است: به راستی گرائید و به سوی کمال بروید چون دانستید که هرکس دین را بر خود سخت بگیرد دین بر وی غالب می‌شود پس بر خود تسدید را لازم بگیرید و آن طلب ثواب است و مقاربت را که رفتن به طرف کمال باشد مراعات کنید. فرموده پیامبرج: «أَبْشِرُوا» خوشحال شوید به ثواب خداوند بر عبادتی که بدون غلو، افراط و زیاده‌روی و یا تفریط، تقصیر و سستی انجام می‌دهید، فرموده پیامبر ج: «وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». غدوه، رفتن در اول روز و روحه، رفتن بعد از زوال و دلجه: سیر در آخر شب است. یعنی اوقات اول روز یا اول شب و یا آخر شب را به کردار شایسته و نیکو چون نماز و غیره سپری کنید تا اینگونه اعمال نیک سبب رفع درجات و نابودی گناهان بگردد.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را به خوبی پیوسته بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند.

۲- شرح را بخوان و نکات پوشیدۀ آن را توضیح ده تا دانسته شود.

۳- ایشان را به فضیلت اسلام و محاسن شریعت اسلام آگاه کن.

۴- آن‌ها را از حرام‌بودن مبالغه در تکالیف دینی و ارتکاب بدعت در دین آگاه کن.

۵- به ایشان بفهمان: که در همه امور دینی حد وسط را بگیرند زیرا افراط، زیاده‌روی و تفریط، تقصیر و سستی هردو ناپسند است.

۶- آن‌ها را از بسیاری ثواب کسانی که در روز یا شب برای نماز و یا طلب علم به مساجد رفت و آمد دارند آگاه گردان.