صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۳: آیۀ مؤمنان برادر یکدیگرند

درس ۱۳: آیۀ مؤمنان برادر یکدیگرند

قول الله تعالی:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ١٠ [الحجرات: ۱۰]. فرمودۀ خداوند بزرگ:

(۱۰) همانا مؤمنان باهم برادرند، در میان برادران خود صلح را برقرار سازید و از خدا بترسید تا رحم شوید. شرح: فرمودۀ خداوند أ: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ: این شعاریست از جانب خدای تعالی که با آن برادری اسلامی را میان مؤمنان برقرار می‌سازد، چنانچه رسول الله ج فرموده: مسلمان برادر مسلمان است، لذا بر مسلمین لازم است این برادری را که خداوند أ برقرار نموده، پذیرفته و مراعات نمایند، و هرگاه نزاعی بین دو مسلمان پیش آمد که به این برادری ایمانی زیان وارد می‌کرد، بر مسلمانان دیگر تعیین مکلف شده که آنچه روابط و رشته‌های اُخوت و برادری را خراب کرده باشد، اصلاح نمایند تا روحیۀ تعاون بر نیکوکاری و تقوی در بین‌شان جاری گردیده و به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده باشند، فرق نمی‌کند که این نزاع بین دو فرد ایجاد شده باشد یا بین دو گروه یا دو کشور. و هرگاه مسلمانان از ادای این واجب اصلاح ذات البین بازماندند در حقیقت از فرمان پروردگار سر پیچیده و از اطاعتش خارج شده و خویشتن را در معرض عذاب الهی قرار داده‌اند چنانچه این فرمودۀ خدای تعالی أ: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ «وتقوای الهی پیشه سازید تا مشمول رحمت شوید». مؤید این مسئله است. اگر مسلمانان از خدای بزرگ نترسیدند و از آشتی‌دادن مسلمانان و ایجاد صلح در میان جنگ‌جویان، خودداری کردند، خداوند بر آن‌ها عذاب نازل کرده زیرا اوشان اهل رحمت نیستند، ازین جاست که خداوند أ تقوای خود را که صلح در میان مؤمنان است به رسیدن رحمت خویش در حال و آینده وابسته کرده می‌فرماید: ﴿لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ: تا این که شما به واسطه این میانجی‌گری و اصلاح مورد رحمت شاملۀ خداوند أ قرار گیرید.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- آیت را به تجوید بخوان و چند مرتبه تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را یاد بگیرند.

۲- هر جمله از شرح را جدا جدا بخوان و معنی هر جمله را تفسیر کرده و بیان کن تا نکته‌های پوشیدۀ آن بر شنوندگان واضح گردد.

۳- آن‌ها را آگاه کن و هشدار بده که این برادرکشی و جنگ داخلی که امروز در میان مسلمانان وجود دارد به علت فروگذاشتن آشتی و ترک صلاح در میان‌شان است.

۴- ایشان را از عواقب و خیم تفرقه و اختلاف در میان مسلمانان برحذر کن.

۵- آن‌ها را به فرمودۀ پیامبر ج: «مسلمان برادر مسلمان است بر وی ستم نمی‌کند، خوارش نمی‌سازد، به وی دروغ نمی‌گوید و او را به دشمن نمی‌سپارد، همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است: خون، آبرو و مال او».