صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۸: حدیث پنج مجازات در مقابل پنج گناه

درس ۸: حدیث پنج مجازات در مقابل پنج گناه

قوله ج فِي رواية مالك والبزار عن ابن عباس ب: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا حكموا بغير ما أنزل الله الافشا فيهم الفقر وما ظهرت الفاحشة فيهم الاظهر فيهم الطاعون وما طففُّوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة الا حبس الله عنهم المطر. سخن پیامبر ج است که امام مالک و بزار از ابن عباس ب روایت کرده‌اند: پنج عذاب در مقابل پنج گناه قرار دارد، هیچ قومی پیمان خود نشکستند مگر این که خداوند دشمن را برایشان مسلط گرداند، و به غیر از احکام منزلۀ خداوند حکم نکردند، مگر این که در میان آن‌ها فقر و ناداری پدید آید، و در میان مردم فحشاء ظاهر نگشته مگر این که به مرض طاعون گرفتار گشتند،، و کم‌فروشی نکردند مگر این که روئیدن گیاهان از ایشان گرفته شد و به قحطی دچار شدند، و زکات را منع نکردند، مگر این که خداوند باران را از آن‌ها می‌گیرد. شرح: فرمودۀ پیامبر ج: «خمس بخمس» یعنی پنج خصلت از نافرمانی خداوند است که بر آن پنج عقوبت مرتب می‌شود و عذاب خداوند بر کسانی که این گناهان را مرتکب می‌شوند نازل می‌شود، و آن‌ها عبارت‌اند از: اول: «ما نقض قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم» «قومی پیمان نشکستند مگر که خداوند دشمن‌شان را برایشان مسلط گرداند» و عهدشکنی عام است شامل تمام عهدهائی که در بین افراد و ملت‌ها منعقد شود می‌گردد، و سزای عهدشکنان این است که خداوند دشمنان کافرشان را بر آن‌ها مسلط گردانیده و حتی دشمنان شیطانی را نیز بر آن‌ها می‌گمارد تا گمراه و فاسدشان سازند. دوم: «ولا حکموا بغير ما انزل الله» حکم نکردند به غیر آنچه خدا فرستاده است به این که از قانون‌های عرفی و یا اروپایی کار گرفتند، جزای چنین کرداری این است که نیازمندی و فقر در میان آن‌ها پدید آید، و گرفتار درویشی و ناداری گردند، چنانکه در ممالکی که عوض شریعت اسلام از قوانین اروپایی کار می‌گیرند، این گرفتاری‌ها دیده می‌شود. سوم: «وما ظهرت الفاحشة فيهم» در میان‌شان فحشا آشکار نگشت، مگر این که مرض طاعون در ایشان پدیدار شود. چهارم: «ما طففوا الکيل» یعنی از حق خریدار در وزن و پیمانه خود نکاستند، مگر این که از روئیدن گیاهان محروم شده و به قحط و خشکسالی گرفتار شدند. پنجم: «ما منعوا الزکاة» یعنی زکاتی که بر دارایی‌شان بود ادا نکردند مگر این که خداوند باران را از ایشان دریغ نمود.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و خواندن خود را تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را یاد بگیرند.

۲- شرح مطالب را جمله جمله واضح بخوان و معنی آن‌ها را بیان کن تا بدانی که همگان به طور صحیح آن را فهیمده‌اند.

۳- ایشان را از عواقب و خیم عهدشکنی، حکومت غیر قانون شرعی، آشکارشدن فحشاء مانند لواط و زنا و اختلاط مرد و زن، بیرون‌شدن زنان بدون حجاب، کم‌فروشی و گران‌فروشی، ندادن زکات آگاه کن این‌ها از گناهان کبیره‌اند بلکه دومی و پنجمی از موارد کفر به شمار می‌رود.

۴- آن‌ها را از حق مسلمانانی که قوانین شرق یا غرب را در ممالک خود به کار بستند و از حکمیت قانون قرآن و سنت اعراض کردند آگاه کن: که چگونه جامعه‌شان رو به ضعف، ناتوانی و پستی می‌رود.

۵- ایشان را از آغاز پدیدآمدن فحشاء که اختلاط زنان با مردان و مسافرت‌های دستجمعی که از عادات غربی است بیم ده.