صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱٩: آیۀ یاری‌کردن به تقوی و نیکی

درس ۱٩: آیۀ یاری‌کردن به تقوی و نیکی

قول الله أ:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ [المائدة: ۲]. فرموده خدای تعالی جل شانه: (۲) کمک کنید همدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری و کمک نکنید بر گناه و ستم و بترسید خدا را که به راستی مجازات پروردگار، سخت و شدید است شرح: فرمودۀ خدای تعالی: ﴿تَعَاوَنُواْ: یعنی بعضی شما بعضی دیگر را در کارهای نیک یاری نمائید آن کارهای نیک که تماماً اطاعت خدا و رسول حساب می‌شود و خیر مطلق است و همچنان یکدیگر را بر تقوا یاری نمائید یعنی به انجام اوامر الهی چه اعتقادی باشد و یا عملی و قولی و همچنان ترک کنید همه‌ی آنچه را که از جانب خدا و رسول نهی شده است. تعاون و یاری‌کردن بر تقوا در انجام و اجراکردن امر به معروف و نهی از منکر و توصیه به حق و توصیه به صبر و شکیبایی صورت می‌گیرد به این معنی، که هرگاه مسلمان برادرش را که معروفی را ترک کرده او را وادار به انجام آن می‌کند، یا می‌بیند که منکری را انجام می‌دهد با توصیه او را از عمل به منکر بازمی‌دارد همانا به او در نیکوکاری و تقوا همیاری و همکاری کرده است که در حقیقت او را به حق و صبر توصیه نموده است. و فرموده خدای تعالی: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ: در این بخش از آیه، خداوند أ آن بندگانی را که به همیاری بر تقوا و نیکوکاری امر نموده بود متعاقباً ایشان را از تعاون و همیاری در گناهان یعنی عموم گناهان کبیره، معاصی و فحشا منع می‌کند و همچنان از ظلم و ستم بر مسلمان و غیر مسلمان، یعنی برای مسلمان جایز نیست که بر معصیت و نافرمانی خدا و رسول و یا به تجاوز و ستمکاری بر انسانی همکاری نماید گرچه با ابراز یک کلمه و یا به اشارۀ و یا به راضی‌بودنش به انجام گناهی باشد در حالی که خداوند أ او را به بیان: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ: به پرهیزگاری امر نموده و از معصیت خویش برحذر داشته است.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- آین را بخوان و تکرار کن تا شنونده‌ها آن را حفظ نمایند.

۲- شرح را جمله جمله بخوان و آنچه از معنای آیه پوشیده مانده توضیح نما.

۳- برای‌شاد یادآور شو: که انجام کارهای خیر سبب رضائیت و خشنودی مردم می‌شود و با به کارگیری تقوا، رضای خداوند أ حاصل می‌شود و آن که رضای خدا و رضای مردم را جمع نماید همانا تمام خیر و سعادت دنیا و آخرت را جمع کرده است.

۴- تعلیم‌شان ده: که تعاون و همکاری بر تقوا ضد همیاری بر گناه است لذا فرد مؤمن با برادر مؤمن خویش در امور خیر و طاعات همیاری می‌نماید و در گناهان و محرمات و ظلم همیاری نمی‌کند.