صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۱۰: حدیث کشتن پنج حیوان در حرم مجاز است

درس ۱۰: حدیث کشتن پنج حیوان در حرم مجاز است

قوله ج: خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ الابقع وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ. رسول اکرم ج فرمودند: «پنج تا از حیوانات است که در حل و حرم کشته می‌شوند مار و گژدم و زاغ دشتی (که زیر شکم او سفید است) و موش و سگ گزنده و شینک». (رواه مسلم)

شرح: قوله ج: خمس یعنی پنج جنبنده یا حیوان که در حدیث ذکر شده است. وقوله: «يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» یعنی کشتن آن‌ها جائز است هم در زمین حل و شهرها و هم در حرم مکه که حدود آن معلوم است و پنج چیز یاد شده «الْحَيَّةُ» مار است که برای آن افعی و اژدها و کبچه که قسمی از مارها است گفته می‌شود و العقرب کژدم و این هم جنبنده‌ای که دارای سم‌کشنده است «وَالْغُرَابُ الابقع» و این یکنوع زاغی است که بعضی از پرهایش سیاه و بعضی سفید است «والفارة» موش که طبعاً مؤذی است و طعام خانه را فاسد می‌سازد و گاهی فرش خانه را می‌سوزاند (یا با دندانهایش آنها را سوراخ می‌کند) «وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» و این آن سگی است که انسان و حیوان را می‌گزد «وَالْحِدَأَةُ» شینک این پرندۀ معروفیست که پرنده‌گان و مرغان را می‌رباید و علت اجازۀ این پنج چیز، ایذا رساندن آن‌ها است لذا اگر حیوان دیگری مانند این‌ها موذی باشد کشتن آن در حل و حرم اشکالی ندارد محرم و غیر محرم می‌تواند آن را بکشد.

ارشادات برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و قرائت آن را تکرار کن تا این که اکثر شنونده‌گان حفظ کنند.

۲- شرحش را بخوان و معنای هر جمله را واضح کن تا شنونده‌گان بفهمند.

۳- آن‌ها را آگاه کن: که به غیر از این پنج چیز که ذکر شد و آنچه که در حکم‌شان است برای محرم‌کشتن آن‌ها حلال نیست و اگر کشت جزاء بر او واجب می‌شود اما غیر محرم آزاد است مگر این که در حرم باشد و در حرم برای غیر محرم هم کشتن غیر این‌ها جایز نیست چرا که پیامبر ج در حدیث صحیح فرمودند: «همانا این شهر را خدا از روز پیدایش آسمان‌ها و زمین حرام فرموده پس این شهر به تحریم خداوند تا به روز قیامت محترم است شکار آن کشته نمی‌شود درخت آن قطع نمی‌شود و گیاه آن کنده نمی‌شود».

۴- به ایشان پند بده: که هرچیزی که به بنده‌گان خدا اذیت برساند حرمت و احترامی ندارد خواه انسانی باشد یا حیوانی لذا کسی که در حرم می‌جنگد با او جنگ می‌شود و در حرم کشته می‌شود و هیچ حرمتی ندارد.