صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۲۴: حدیث اکل و شرب با دست راست

درس ۲۴: حدیث اکل و شرب با دست راست

قول سلمة بن الاكوع س: وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ؟ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. گفتۀ سلمه بن الاکوع س که مردی نزد رسول الله ج با دست چپش خورد رسول الله ج فرمود: با دست راست خویش بخور، گفت: نمی‌توانم، رسول الله ج گفت: خدا کند که نتوانی و او را کبر ازین کار بازداشت. سلمه می‌گوید: سپس نتوانست دستش را به دهن بلند کند. (رواه مسلم)

شرح: در این گفته سلمه س: «إن رجلاً أکل عند رسول الله بشماله»، نام شخص بخاطر پرهیز از غیبت تذکر داده نشده، زیرا غیبت یادآوریست که سبب ناراحتی برادرت می‌گردد، و گفته‌اش:«بشماله» یعنی با دست چپش و گفته‌اش: «كُلْ بِيَمِينِكَ»: یعنی رسول الله ج برای شخصی که با دست چپ می‌خورد جهت ارشاد و تعلیمش فرمودند: با دست راست خویش بخور که برایت خیر است زیرا خوردن با دست چپ مشابهت به شیطان است، چه شیطان با دست چپش می‌خورد. و گفته‌اش: «لا استطيع» این گفته آن مردی است که رسول خدا ج برایش امر نمودند که با دست راستش بخورد در حالی که قدرت خوردن با دست راستش را داشت مگر تکبر و خودخواهی او را از پذیرفتن امر رسول الله ج منع نمود، لذا رسول خدا ج برعلیه او نفرین نموده و فرمودند: لا استطعت: یعنی خداوند تو را قدرت ندهد، زیرا او متکبر بود و انسان متکبر گویا با صفت کبریایی خدا منازعه می‌کند و هرکه با خدا مبارزه کند خداوند او را نابود می‌سازد. و گفته سلمه س: «فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ» یعنی از همان ساعت دستش شل شد که تا وقت مردن به آن دست، قدرت خوردن پیدا نکرد.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده‌ها آن را حفظ کنند.

۲- شرح را به آرامش بخوان و معنایش را یکی بعد دیگر بیان کن تا شنونده‌ها مراد حدیث را بفهمند و برای عمل آماده شوند.

۳- تعلیم‌شان ده: که خوردن و نوشیدن با دست راست می‌باشد و هرکه با دست چپش بخورد و بنوشد خود را به شیطان مشابه نموده است و آن که خود را به گروهی مشابه سازد از جمله آن‌هاست.

۴- آن‌ها را از کبر بیم ده زیرا متکبر به جنت داخل نمی‌شود نظر به حدیثی که در مسلم آمده است: «خداوند کسی را که در دلش ذرۀ از کبر بوده به جنت داخل نمی‌کند».

۵- تذکرشان ده: که از غیبت مسلمان پرهیز شود، و غیبت یادکردن مسلمان است در غیابش به آنچه که نمی‌پسندد.

۶- ایشان را از تکبر و عناد در برابر امر رسول الله بیم ده که به هلاکت می‌کشاند.