صفحه نخست عقاید (کلام) درس های روزانه درس ۳: آیۀ الحمد لله رب العالمین

درس ۳: آیۀ الحمد لله رب العالمین

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ٤ ستایش برای خداوند است که پروردگار جهانیان است.

بخشاینده و مهربان است

مالک روز قیامت است. شرح: آغاز می‌کنم قرائت خود را به نام خدای بخشاینده و مهربان، به اسم وی یاری و تبرک می‌جویم با آگاهی به این که او این اجازه را به من داده است.

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ: هر صفت نیکویی سزاوار خداست و لفظ الله نام معبود برحقی است که به جز او کسی شایسته عبادت نیست، دارای نام‌های نیک و صفات بلند است.

﴿رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ: خداوند آفریدگار جهانیان، رازق و صاحب آن‌ها، معبود آن‌ها که به جز او شایسته عبادت نیست، و مراد از عالمین همه موجودات به جز خدا است.

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ: خداوندی که دارای رحمت وسیعی است که رحمتش همه چیز را فرا گرفته و به رحمت او مخلوقات به یکدیگر تراحم و شفقت دارند.

﴿ٱلرَّحِيمِ: به دوستان و اهل طاعت خود در بهشت دارالسلام مهربان است.

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ٤: مالک روز قیامت و ملک و پادشاه آن روز است و یوم الدین روز جزا پس از حساب است، و در آن روز نه پادشاه و قدرتمندی وجود دارد که حکم کند و نه مالکی هست که تصرف کند و ما باید به آن روز و آنچه خدا دستور داده ایمان آوریم، و او را به طریقی که برای ما مشخص کرده عبادت کنیم، و در عبادت او شریکی قرار ندهیم.

راهنمائی‌هایی برای مربی:

۱- آیات را به آرامش بخوان و شنوندگان هم آهسته تکرار کنند تا حفظ کنند.

۲- شرح مطالب را جمله جمله برای آنان بخوان و لغات مشکل را بیان کن تا خوب بفهمند.

۳- به آنان تعلیم ده که حمد اصل شکر است و هرکس که خدا بر او نعمت داده، باید خدا را ستایش کرده و بگوید الحمد لله.

۴- به آنان بگو: کسی که از خوردن و نوشیدن فارغ شود الحمدلله بگوید، و کسی که از حال او پرسیده شود الحمدالله بگوید.

۵- به آنان بگو: که خدا رحمان و رحیم است، بندگان با رحم خود را دوست دارد.

۶- به آنان بفهمان: که یادآوری یوم الدین (روز قیامت) و عدم فراموشی آن، انسان را به انجام طاعات و ترک محرمات یاری می‌بخشد.

٧- به آنان بگو: خداوند سزاوار ستایش و عبادت است، چرا که او پروردگار جهانیان، بخشنده و مهربان و مالک روز جزاست.