سخن آخر

تا اینجا این رساله‌ی كوتاه در مورد تبرک و انواع آن، بپایان رسید، از خداوند در آنچه خوشنودی اوست توفیق می‌طلبم، و اینكه دانش در دین و ثبات و استقامت بر حق عنایت فرماید، براستی كه او شنوای اجابت كننده است. و از شما خواننده عزیز آرزوی دعای خیر داریم.

وصلى الله و سلم و بارك علی نبینا محمد وعلی آله وأصحابه اجمیعن.

پایان