الف) مساجد:

با توجه به حدیث «شدالرحال» [۲۹۱] جایز نیست که به «قصد عبادت و زیارت» [۲۹۲] به مکانی غیر از مساجد سه‌گانه، سفر نمود. و بنابرین سفر به نیت زیارت به تمام مساجد مکه غیر از مسجد الحرام، مشروع نبوده؛ و لذا برای شخصی جایز نیست که قصد سفر برای زیارت مسجدی در مکه مثلا مسجد ابوبکرصدیق س نماید. البته یادآوری می‌شود که اگر شخصی به خاطر امری غیر از زیارت مسجد، به آنجا مراجعه نماید هیچ ایرادی ندارد. مثلا شخصی که هنگام اذان عصر نزدیک یکی از مساجد مکه قرار گرفته و او برای ادای نماز خود به آنجا می‌رود. ولی اگر بار سفر را ببندد تا به قصد سفر و تبرک به مسجد ابوبکر صدیق س رود، مرتکب منکرس شده است. همچنین حاجیانی که در مکه به سر می‌برند نبایستی «به قصد زیارت و تبرک» به یکی از مساجد مکه بروند. از جمله این مساجدی که در مکه به قصد عبادت و تبرک زیارت می‌گردند، عبارتند است از:

۱- مسجد الرایة، گفته می‌شود که پیامبر ج نماز مغرب را در آنجا خوانده است؟ [۲۹۳].

۲- مسجد جن

۳- مسجد الإجابة: گفته می‌شود پیامبر ج در آنجا نماز خوانده است [۲۹۴].

۴- مسجد ابوبکرصدیق س و به آن دارالهجره نیز می‌گویند، گفته می‌شود آنجا مکانی بود که ابوبکرصدیق س با پیامبر ج به سوی مدینه هجرت کرد [۲۹۵].

۵- مسجد بیعت عقبه در منی، مکانی که انصار ش در آنجا با پیامبر ج بیعت کردند [۲۹۶].

۶- و سایر مساجدی که در مکه یا مدینه به قصد تبرک بدانجا مراجعه می‌کنند. البته مسجد قبا در مدینه برای کسانی که در موسم حج به مدینه آمده یا در مدینه ساکنند مستحب است که در آنجا نماز اقامه نمایند.

[۲۹۱] «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الـمسجد الحرام، ومسجد النبی جوالـمسجد الاقصى». [۲۹۲] و همانطور که قبلا توضیح داده شد اگر هدف از مسافرت کاری غیر از عبادت و زیارت باشد، مباح است. [۲۹۳] اخبار مکه ۲/۲۰۰. [۲۹۴] اخبار مکه ۲/۲۸۷. [۲۹۵] اعلام العلماء الإعلام صفحه ۱۶۶. [۲۹۶] منبع سابق صفحه ۱۵۵.