صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ج) تبرک به قبور اولیاء و صالحان:

ج) تبرک به قبور اولیاء و صالحان:

هدف از زیارت قبور دو چیز است:

۱- سلام بر آنها و دعای مغفرت و رحمت برایشان.

۲- عبرت و یاد آوری مرگ و آخرت.