صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ب) تبرک به مکان اقامت و عبادت اولیاء:

ب) تبرک به مکان اقامت و عبادت اولیاء:

قبلا دلایلی بر عدم مشروعیت تبرک به «آثار مکانی پیامبر ج» که بر وجه تعبد صورت می‌گیرد، بیان گردید. مانند مکان‌هایی که ایشان در آنجا نماز یا دعا خوانده‌‌اند و یا نشسته یا خوابیده‌‌اند و یا مکان ولادت ایشان. پس شکی نیست اگر تبرک به این موارد در حق رسول الله ج مشروع نباشد به طریق الاولی در حق صالحان و غیر آنها نا مشروع و ممنوع است. و اما آنچه بعضی از جاهلان به تعدادی از اماکن ولادت صحابه همچون علی ابن ابی طالب و فاطمه و عمر ابن خطاب ش تبرک می‌جویند و آن مکانها را هر سال زیارت و مسح می‌کنند، هیچ اصلی ندارد [۲۵۳].

[۲۵۳] شفاء الغرام للفاسی ۱/۲۷۱.