الف) تبرک به قبر پیامبر ج

در ابتدای اسلام یعنی ابتدای بعثت پیامبر، زیارت قبور ممنوع بود ولی بعدا این حکم نسخ شد، بخاطر این فرموده پیامبر که فرمودند: «نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها. . . » [۲۱۴]. یعنی: «قبلا شما را از زیارت قبور نهی می‌کردم ولی الان آنها را زیارت کنید. . .» و بدلیل اینکه شخص رسول الله ج قبر مادرشان و قبر شهدا احد و بقیع را زیارت کرده‌‌اند. بنابراین زیارت قبور و از جمله زیارت قبر پیامبر ج به اتفاق اهل اسلام مشروع است. به شرط اینکه:

- امور خلاف شرع و شرک آلود انجام نشود.

- بدون انجام مسافرت بوده باشد. یعنی- فقط - به نیت زیارت قبر پیامبر به مدینه مسافرت صورت نگرفته باشد [۲۱۵].

با این وجود زیارت قبر پیامبر واجب نیست. و زیارت قبر پیامبر ج در موارد زیر جایز است:

۱- برای اهل مدینه.

۲- برای کسانیکه به حج آمده‌‌اند و هدفشان در حقیقت برگزاری موسم حج بوده.

۳- کسیکه قصد زیارتش، زیارت مسجدالنبی بوده تا از فضایل نماز خواندن در آنجا برخوردار شود.

۴- کسیکه هم قصد زیارت مسجدالنبی و هم قصد زیارت قبر پیامبر را داشته باشد (یعنی همزمان هر دو قصد را کرده باشد و لذا به مدینه سفر کرده).

۵- کسیکه به قصد تجارت یا قصد تعلیم ساکن مدینه شده باشد که در اینصورت چون هدف او از آمدن به مدینه زیارت قبر نبوده، لذا زیارت مسجدالنبی و قبر پیامبر برایش مستحب.

خلاصه اینکه؛ کسیکه ساکن مدینه نیست، نباید تنها برای زیارت قبر پیامبر ج بدانجا مسافرت نماید. زیرا پیامبر ج سفر برای زیارت را فقط مختص مساجد سه گانه کرده‌‌اند [۲۱۶].

[۲۱۴] مسلم ۲/۶۷۲. [۲۱۵] البته اگر هم نیت زیارت مسجد و هم نیت زیارت قبر پیامبر را هر دو با هم کرده باشند، جایز است نه حرام. [۲۱۶] مساجد سه گانه:مسجدالحرام، مسجدالاقصی و مسجدالنبی.