فضایل مسجد الحرام:

- نماز خواندن در مسجد الحرام ثواب بیشتری نسبت به تمامی مساجد دیگر دارد.

پیامبر ج میفرماید: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» [۱۶۴]. ترجمه: «نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از نماز خواندن در سایر مساجد است بجز مسجد الحرام».

بنابراین فضیلت نماز خواندن در مسجد الحرام از هزار بار نیز بیشتر است. چنانکه در روایتی دیگر در صحیح مسلم آمده: «افضل من الف صلاة» [۱۶۵] و در مسند امام احمد /، اضافه‌ای دارد: «. . . و صلاة في مسجدالحرام افضل من مائة صلاة في هذا» [۱۶۶] یعنی: «فضیلت نماز خواندن در مسجدالحرام صد برابر مسجد النبی است».

[۱۶۴] بخارى:۱۱۹۰. [۱۶۵] صحیح مسلم ۲/۱۰۱۲. [۱۶۶] مسند امام احمد ۴/۵.