صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن جستن بوسيله «عبادت كردن» در بعضي از مكان‌ها و زمان...

جستن بوسيله «عبادت كردن» در بعضي از مكان‌ها و زمان‌هاي خاص و مبارك.

خداوند تبارک و تعالی بنابر حکمت خود، بعضی از مکان و زمانها را مبارک فرموده و برکت را در آن قرار داده‌است. البته این بدان معنا نیست که قرار گرفتن وجود شخصی به خودی خود در آن مکان یا زمانها باعث رسیدن خیر و برکت به وی می‌شود، بلکه حکمت شارع حکیم آن بوده تا با مبارک کردن بعضی از مکان و زمان‌ها، بندگان خویش را ترغیب نماید تا در آنها عبادت کنند و از ثواب زیاد آن، که در سایر مکان و زمان‌های دیگربه این اندازه نیست، بهره‌مند شوند. پس آنچه که باعث شده است که این خیر و برکت در آنها قرار گیرد، به وجود آوردن انگیزه درمسلمانان برای انجام دادن عبادت در آن مکان‌ها و زمانها است. بنابراین در و دیوار آن مکان‌ها مبارک نیستند و یا روز خاصی از سال نمی‌تواند به خودی خود برای مسلمانان خیری بیاورد بلکه این خود ما هستیم که بایستی با عبادت کردن در آن مکان و زمان‌ها، خیر و برکت فراوانی را که در آنها قرار داده شده است به چنگ آوریم.