صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن د) شروع به غذا خوردن از کناره ظرف:

د) شروع به غذا خوردن از کناره ظرف:

از ابن عباس س روایت شده است که پیامبر ج فرمودند: «البرکة تنزل في وسط الطعام فکلوا من حافیته، ولا تأکلوا من وسطه» [۱۵۴] یعنی: «برکت بر وسط (ظرف) غذا نازل می‌شود، پس از کناره‌های ظرف شروع به خوردن کنید و از وسط آن نخورید».

این حدیث، ارشادی از پیامبر ج برای تمامی مسلمانان است در خصوص آداب غذا خوردن، که غذا خوردن را از کناره‌های ظرف شروع کنند تا برکت آن طولانی ترشده و این آداب برای هر کسی است که تنها یا جمعی غذا می‌خورد [۱۵۵].

[۱۵۴] ترمذی ۴/۲۶۰ وآن را صحیح دانسته است. [۱۵۵] تبرك انواعه واحکامه صفحه ۳۰۲.