صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ج) گفتن «بسم الله» هنگام غذا خوردن:

ج) گفتن «بسم الله» هنگام غذا خوردن:

همچنان که در حدیث گذشته به آن اشاره شد بسم الله گفتن هنگام غذا خوردن باعث برکت در آن غذا می‌شود:

پیامبر ج فرمود: «فأجتمعو علی طعامکم وذکروا اسم الله علیه یباركظ لکم فیه» [۱۵۳] یعنی: «بر غذایتان اجتماع کنید (بصورت جمعی غذا بخورید) و هنگام غذا خوردن اسم خدا را بر زبان بیاورید تا خداوند برکتی درآن برایتان قرار دهد».

[۱۵۳] سنن ابوداوود ۴/۱۳۸.