ب) خوردن غذا به صورت جمع:

از وحشی بن حرب س روایت شده است که اصحاب پیامبر ج گفتند: «‌ای فرستاده خدا ما غذا می‌خوریم ولی سیر نمی‌شویم پیامبر ج فرمودند: حتما شما به صورت تنها غذا می‌خورید؟ جواب دادند: آری. پیامبر ج فرمود: «فأجتمعو علی طعامکم وذکروا اسم الله علیه یبارك لکم فیه» [۱۵۰] یعنی: «بر غذایتان اجتماع کنید ( بصورت جمعی غذا بخورید) و هنگام غذا خوردن اسم خدا را بر زبان بیاورید تا خداوند برکتی در آن برایتان قراردهد».

و همچنین در صحیحین از ابوهریره س روایت شده است که پیامبر ج فرمودند: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» [۱۵۱]. ترجمه: «غذای دو نفر برای سه نفر, و غذای سه نفر برای چهار نفر,كافی است».

به همین دلیل بعضی از علما غذا خوردن به صورت جمعی را مستحب دانسته‌‌اند و گفته‌‌اند که بهتر است که شخص به تنهایی غذا نخورد [۱۵۲].

[۱۵۰] سنن ابوداوود ۴/۱۳۸. [۱۵۱] بخارى: ۵۳۹۲ و مسلم ۳/۱۶۰۳۰. [۱۵۲] فتح الباری ۹/۵۳۵ با اختصار.