صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن حکم انتقال آب زمزم به سرزمین‌های دیگر به قصد تبرک:...

حکم انتقال آب زمزم به سرزمین‌های دیگر به قصد تبرک:

علماء بر جایز بودن انتقال آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمین‌های دیگر جهت تبرک به آن، اتفاق نظر دارند. علت جواز آن هم حدیثی است از ام المونین عایشه ل که وی آب زمزم را با خود حمل می‌کرد و می‌گفت: پیامبر ج نیز همین کار را می‌کردند [۱۴۵].

ابن تیمیه / می‌گوید: جایز است هرکس مقداری از آب زمزم را با خود به جایی دیگر حمل کند زیرا که سلف صالح چنین کرده‌‌اند [۱۴۶].

[۱۴۵] ترمذی ۳/۲۹۵ حدیث حسن وغریب است. [۱۴۶] رسائل الکبری ابن تیمیه ۲/۱۴۱۳.