صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ۳- شفا یافتن به وسیله نوشیدن آن

۳- شفا یافتن به وسیله نوشیدن آن

ابن عباس س میفرماید: پیامبر ج فرمودند: «إن الحمی من فیح جهنم، فأبردوها بماء زمزم» [۱۳۷]. یعنی: «براستی که تب از (جنس) گرمای جهنم است، پس آن را با زمزم خنک گردانید».

قطعا منتفع شدن از این همه منافع آب زمزم به توفیق باری تعالی میسر است. و به خاطر برکتی است که الله تعالی در آن آب قرار داده‌است.

هرچند خصوصیات و ویژگی‌های مبارک دیگری برای آن ذکر کرده‌‌اند ولی صحت آنها به إثبات نرسیده‌‌اند.

[۱۳۷] مسند امام احمد ۱/۳۹۱.