صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ۲- سیر شدن کسی که آب زمزم را بنوشد.

۲- سیر شدن کسی که آب زمزم را بنوشد.

در جریان اسلام آوردن ابوذر س، زمانی که سه روز در مکه اقامت می‌کند، او اندازه یک روز و نیم به جای اینکه هر نوع طعامی بخورد، از آب زمزم می‌نوشد و پیامبر ج به وی می‌گوید: «إنها مبارکة، إنها طعام طعم» [۱۳۵] یعنی: «به راستی که آب زمزم مبارک است و آن غذایی است که صرف گشته است».

ابن اثیر / می‌گوید: «یعنی انسان با نوشیدن آن سیر می‌گردد همچنان که با خوردن غذا سیر می‌شود» [۱۳۶].

[۱۳۵] مسلم ۴/۱۹۲۲. [۱۳۶] النهایة لابی الأثیر ۳/۱۲۵.