صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن ۱- چاه زمزم با فضیلت‌ترین آب روی کره زمین است.

۱- چاه زمزم با فضیلت‌ترین آب روی کره زمین است.

ابن عباس س میگوید: «قال رسول الله ج: خیر ماء علی وجه الأرض ماء الزمزم» [۱۳۱]. یعنی: «بهترین آب بر روی زمین آب زمزم است». و از ابوذر س در ماجرای اسراء و معراج روایت شده است که: «أن رسول الله ج قال: . . . فنزل جبرئیل ÷ ففرج صدری، ثم غسل بها زمزم. . . » [۱۳۲]. یعنی: «جبرئیل فرود آمد و سینه مرا شكافت و با آب زمزم شستشو داد».

العینی [۱۳۳] در شرح این حدیث می‌گوید: «و این قطعا دلالت بر فضل آب زمزم دارد، چرا که جبرئیل شستن سینه پیامبر ج را مختص آب زمزم گردانیده است» [۱۳۴].

[۱۳۱] طبرانی در معجم الکبیر ۱۱/۹۸. [۱۳۲] بخارى: ۳۴۹. [۱۳۳] محمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدین العینی حنفی، محدث از حمله کتاب او: عندة القاری شرح صحیح بخاری متوفی ۸۵۵ قمری. (شذرات الذهب ۷/۲۸۶). [۱۳۴] عمدة القاری ۹/۲۷۷.