۳- تبرك مشروع به صالحان

می‌توان با همنشینی با صالحان از خیر و برکت مجالس آنها برخور دار گردید. بنابراین آنچه که در مورد صالحان مشروع می‌باشد - فقط - تبرک جستن و بدست آوردن خیر با همنشینی با صالحان می‌باشد. منظور از صالحان، مومنان با تقوا و اصحاب اعمال صالحه و کسانی که حق الله و حق الناس را اقامه می‌کنند، است. ابن جوزی / می‌گوید: «(صفت) صالحان بر هر کسی که ظاهر و باطن وی صالح باشد اطلاق می‌گرد» [۱۱۰] بنابراین تعریف صفت صالحان مشمول انبیاء و ملائکه و اولیاء می‌باشد.

[۱۱۰] زادالمسیرابن الجوزی ۲/۱۲۷.