صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن تبرک به آثار باقیمانده پیامبر

تبرک به آثار باقیمانده پیامبر ج بعد از وفاتشان

منظور از آثار پیامبر ج همان آثار حسی است که از ایشان به جا مانده است. مانند مو و یا اشیایی که از آن استفاده می‌کردند مثل لباس، کفشها و همانند آنها.