صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن الف)حکم قرائت قرآن بر آب و پاشیدن آن بر مریض:

الف)حکم قرائت قرآن بر آب و پاشیدن آن بر مریض:

هچنانکه رقیه بوسیله آیات قرآن کریم و اذکار صحیح، بر مریض مشروع است، آیا جایز است که قرآن را بر آب خواند سپس به قصد تبرک و شفای مریض آن را بر وی بپاشانند یا داده شود تا بنوشد؟

در سنن ابوداود و صحیح ابن حبان آمده است که رسول الله ج، بر آب قرآن می‌خواندند و سپس آن را بر ثابت بن قیس بن شماس س که مریض بود، پاشیدند [۳۲].

و از ام المونین عایشه ل روایت شده است که او، در خواندن معوذتین بر آب و ریختن آن بر مریض اشکالی نمی‌دیدند [۳۳]. و خود بر ظرف آبی معوذتین را می‌خواندند سپس امر می‌کرد که بر مریض بپاشند [۳۴].

شیخ عبدالعزیز بن باز / انجام اینکار را جایز دانسته و می‌گوید: «... همچنین مشکلی در رقیه بر آب نیست، زیرا در آن بر آب قرائت می‌شود و مریض آنرا می‌نوشد یا بر او پاشیده می‌شود، چون پیامبر ج این کار را انجام داده‌‌اند. . . و سلف نیز آنرا انجام داده‌‌اند پس ایرادی در آن وجود ندارد» [۳۵].

ظاهرا نصوص درستی این عمل را تایید می‌کنند. والله اعلم

[۳۲] سنن ابوداود ۴/۲۱۴ و صحیح ابن حبان ۷/۶۲۳. [۳۳] مصنف ابن ابی شیبه ۷/۳۸۶. [۳۴] تفسیر قرطبی ۱۰/۳۱۸. [۳۵] مجموع الفتاوی و مقالات متنوعه شیخ عبدالعزیز بن باز ۱/۵۲.