صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی تبرک و انواع آن آثار تبرک به ذکر و یاد خداوند و تلاوت قرآن

آثار تبرک به ذکر و یاد خداوند و تلاوت قرآن

ذکر و یاد خدا از جمله اموراتی است که تبرک جستن به آن هم برکات دنیوی دارد هم اخروی.