انواع ذکر:

ابن قیم / در کتاب «الوابل الصیب» در بیان انواع ذکر می‌نویسد:

«ذکر بردو نوع است:

۱- ذکراسماء و صفات باری تعالی وحمد و ثنای ایشان به وسیله این اسماء، که خود نیز بر دو نوع است:

الف- ثنای خداوند متعال به وسیله اسماء و صفات، که این نوع در احادیث آمده‌‌اند مانند: (سبحان الله والحمدلله ولا اله الاالله والله اکبر).

ب- خبر دادن از باری تعالی به وسیله احکامی که از اسماء و صفات وی بدست می‌آید. مانند آنکه بگویی: خداوند عزوجل صدای بندگانش را می‌شنود و حرکاتشان را می‌بیند، و مخفی‌ترین اعمال بندگانش بر وی مخفی نمی‌ماند و او از پدر و مادر نسبت به آنها مهربان‌تر است و او بر هر چیزی تواناست و همانند آن.

۲- ذکر اوامر و نواهی خداوند.

و آن نیز بر دو نوع است:

الف- یاد الله أ به وسیله بیان نمودن حلال و حرام‌های شرع پاکش نزد مردم.

ب- یاد آوری اوامر خداوند و مبادرت به انجام آن و یاد نواهی ایشان و اجتناب از آن نواهی [۱۶].

[۱۶] الوابل الصیب: صفحه ۱۸۷.