تبرك مشروع

هر آنچه را که خداوند و رسولش ج آن را جهت تبرک جایز شمرده باشند، طوریکه تبرک جستن به آن واجب، مستحب و یا مباح باشد، تبرک مشروع گویند.

مواردی که تبرک به آنها مشروع است؛به طورکلی می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱- تبرک به ذکر و یاد الله تعالی و تلاوت قرآن کریم.

۲- تبرک مشروع به پیامبر ج.

۳- تبرک مشروع به اولیاء و صالحان.

۴- تبرک بوسیله «عبادت کردن» در بعضی از مکانها و زمان‌های خاص و مبارک.

۵- تبرک به آب زمزم.

۶- تبرک جستن (دنیوی) به بعضی از نعمت‌های الهی.

تبرک به این موارد بایستی بر طبق ظوابط شرعی انجام پذیرد. در غیر اینصورت در دام بدعت گرفتار آمده و در مسیر تبرک نامشروع خواهیم افتاد. زیرا آنچنان که بعدا اشاره خواهیم نمود، بسیاری از تبرکهای نامشروع بدلیل بدعت‌هایی است که بوجود آورده‌‌اند. لذا ملتزم شدن به آنچه که شرع بیان نموده، ما را از منکرات آن دور خواهد کرد.