سورۀ ضحی

﴿ٱلضُّحَىٰ «آغاز روز، چاشتگاه».

﴿سَجَىٰ «آرام گیرد، آرامید».

﴿مَا وَدَّعَ «وانگذاشته، رهانکرده است».

﴿مَا قَلَىٰ «خشم نگرفته است».

﴿عَآئِلٗا «فقیر، عیالمند».

﴿تَقۡهَرۡ «میازار، خوارمدار، خشم نیار».

﴿لَا تَنۡهَرۡ «مران، نهیب نزن».

﴿حَدِّث «بازگوکن، زبان گشایی».