سورۀ نازعات

﴿ٱلنَّٰزِعَٰتِ «بیرون کشندگان(فرشتگانی که جانها را) بیرون می‌کشند».

﴿غَرۡقٗا «به شدت، به تمام و کمال».

﴿نَشۡطٗا «بیرون آوردنی نرم، به نرمی و آسانی می‌گیرند».

﴿سَبۡحٗا «شناوری، شناورند».

﴿سَبۡقٗا «سبقت کردنی، پیشی گرفتنی».

﴿ٱلرَّاجِفَةُ «لرزاننده».

﴿تَتۡبَعُ «به دنبال آید، درپی آن آید».

﴿ٱلرَّادِفَةُ «دنبال آینده، مراد نفحۀ دوم صور است».

﴿وَاجِفَةٌ «سخت مضطرب، ترسان».

﴿مَرۡدُودُونَ «برگردانده شدگان».

﴿ٱلۡحَافِرَةِ «حالت نخستین، زندگی دوباره».

﴿عِظَٰمٗا «جمع عظم، استخوان‌ها».

﴿نَّخِرَةٗ «پوسیده».

﴿ٱلسَّاهِرَةِ «عرصۀ زمین».

﴿حَشَرَ «جمع کرد».

﴿نَادَىٰ «ندا داد».

﴿سَمۡكَ «سقف، ارتفاع، بلندا».

﴿أَغۡطَشَ «تاریک کرد».

﴿دَحَىٰهَآ «گسترانید، هموار کرد».

﴿مَرۡعَىٰ «چراگاه».

﴿أَرۡسَىٰ «محکم واستوارکرد».

﴿ٱلطَّآمَّةُ ٱلۡكُبۡرَىٰ «حادثۀ بزرگ (قیامت)».

﴿فِيمَ أَنتَ «درچیستی تو».

﴿عَشِيَّةً «شامگاه».

﴿ضُحَىٰهَا «چاشتگاه».