سورۀ نبأ

﴿عَمَّ «ازچه چیز».

﴿يَتَسَآءَلُونَ «از یکدیگر سؤال می‌کنند».

﴿نَوۡمَ «خواب».

﴿سُبَاتٗا «مایۀ آرامش».

﴿لِبَاسٗا «پوشش».

﴿وَهَّاجٗا «درخشان».

﴿ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ «جمع معصر، ابر‌های باران زا».

﴿ثَجَّاجٗا «فراوان، بسیار ریزنده».

﴿أَلۡفَافًا «پردرخت، انبره».

﴿سَرَابًا «سراب، آب نما».

﴿مِرۡصَادٗا «کمینگاه، انتظار کننده».

﴿مَ‍َٔابٗا «باز گشت گاه».

﴿لَّٰبِثِينَ «ماندگاران، اقامت کنندگان، می‌مانند».

﴿أَحۡقَابٗا «جمع حقب، مدت زمانی دراز».

﴿غَسَّاقٗا «چرک وخون، خونابه».

﴿وِفَاقًا «موافق، مناسب ودرخور».

﴿حَدَآئِقَ «جمع حدیقه، باغها».

﴿كَوَاعِبَ «جمع کاعب، دختران جوان پستان برآمده».

﴿دِهَاقٗا «لبریز، پر».

﴿صَوَابٗا «درست».