سوره قیامه

﴿ٱللَّوَّامَة «ملامتگر».

﴿بَرِق «خیره شود».

﴿خَسَفَ «تیره گردد».

﴿ٱلۡمَفَر «گریزگاه».

﴿لَا وَزَرَ «گریزگاهی نیست، پناه گاهی وجودندارد».

﴿مَعَاذِير «عذرها».

﴿نَّاضِرَةٌ «تازه، شاداب».

﴿بَاسِرَة «عبوس، درهم کشیده».

﴿فَاقِرَة «آسیبی کمرشکن، مصیبتی سخت».

﴿ٱلتَّرَاقِيَ «جمع ترقوه، گلوگاه».

﴿رَاقٖ «افسوس کننده، تعویذ نویس».

﴿ٱلۡتَفَّت «به هم پیچید».

﴿ٱلۡمَسَاقُ «راندن، مسیر».

﴿يَتَمَطَّىٰٓ «می‌نازد، خرامان».

﴿أَوۡلَىٰ «نابودی باد، وای برتو».

﴿سُدًى «بی هدف، بیهوده، رها».

﴿يُمۡنَىٰ «ریخته می‌شود».