سورۀ مزّمل

﴿ٱلۡمُزَّمِّلُ «جامه برخود پیچیده».

﴿نَاشِئَةَ «شب زنده داری، برخواستن از خواب».

﴿وَطۡ‍ٔٗا «سنگینی، موافقت».

﴿أَقۡوَمُ قِيلًا «برای گفتار(ونیایش)استوارتراست».

﴿سَبۡحٗا «مشغله، تلاش فراوان».

﴿تَبۡتِيلٗا «کناره گرفتن، دل بستن».

﴿مَهِّلۡ «مهلت ده».

﴿أَنكَالٗا «قیدوبندهای گران».

﴿ذَا غُصَّةٖ «گلوگیر».

﴿كَثِيبٗا مَّهِيلًا «تودۀ شن نرم روان».

﴿وَبِيلٗا «سخت، شدید».

﴿شِيبًا «پیران».

﴿مُنفَطِرُۢ «شکافته».

﴿ثُلُثَيِ «دوسوم».

﴿يَضۡرِبُونَ «سفر می‌کنند».

﴿فِي ٱلۡأَرۡضِ «درزمین».