سورۀ معارج

﴿خَمۡسِينَ «پنجاه».

﴿أَلۡفَ «هزار».

﴿سَنَةٖ «سال».

﴿ٱلۡعِهۡنِ «پشم رنگین».

﴿فَصِيلَتِ «قبیله، فامیل».

﴿تُ‍ٔۡوِيهِ «جای وپناه می‌».

﴿لَظَىٰ «شعله‌های(آتش)سوزان».

﴿نَزَّاعَةٗ «سخت جدا کننده، بر می‌کند».

﴿لشَّوَىٰ «پوست سر وصورت».

﴿أَوۡعَىٰٓ «ذخیره کرد».

﴿هَلُوعًا «کم طاقت، حریص».

﴿جَزُوعٗا «بسیاربی تاب وبیقرار».

﴿مَنُوعًا «دریغ می‌ورزد، بازددارند، بخیل».

﴿دَآئِمُونَ «مداومت می‌کنند».

﴿عِزِينَ «گروه گروه، پراکنده».

﴿مَسۡبُوقِينَ «ناتوان، عاجز».

﴿يُوفِضُونَ «می‌دوند».