سورۀ حاقه

﴿ٱلۡحَآقَّةُ «واقع شدنی، ازنام‌های قیامت».

﴿ٱلطَّاغِيَةِ «بانگ سهمگین، بلایی که شدتش، ازحدبگذرد».

﴿حُسُومٗاۖ «پی درپی».﴿صَرۡعَىٰ «برزمین افتاده، هلاک شده».

﴿رَّابِيَةً «سخت، فراوان».

﴿تَعِيَ «به یادبسپارد».

﴿وَٰعِيَةٞ «شنوا، به یادسپارنده».

﴿نَفۡخَةٞ «دمیدن».

﴿دَكَّةٗ «درهم کوبیدن، متلاشی شدن».

﴿وَاهِيَةٞ «سست، نااستوار».

﴿أَرۡجَآئ «کناره‌ها، اطراف».

﴿خَافِيَةٞ «پنهان، پوشیده».

﴿هَآؤُمُ «اینک بیایید، بگیرید».

﴿كِتَٰبِيَهۡ «نامه‌ها(اعمال)مرا».

﴿عِيشَةٖ «زندگی».

﴿رَّاضِيَةٖ «رضایت بخش».

﴿قُطُوفُهَا «میوه‌ها».

﴿دَانِيَةٞ «دردسترس، نزدیک».

﴿ٱلۡخَالِيَةِ «گذشته».

﴿لَمۡ أُوتَ «داده نمی‌شود».

﴿لَمۡ أَدۡرِ «نمی‌دانستم».

﴿ٱلۡقَاضِيَةَ «پایان دهنده، (مرگ)پایان کاربود».

﴿سُلۡطَٰنِيَهۡ «فرمانروایی ام، قدرتم».

﴿غُلُّو «طوق(به گردنش)اندازید».

﴿صَلُّوهُ «بیفکنید، داخل کنید».

﴿سِلۡسِلَةٖ «زنجیر».

﴿ذَرۡعُهَا «طول آن، اندازه آن».

﴿سَبۡعُونَ «هفتاد».

﴿ذِرَاعٗا «ذراع، فاصله نوک انگشتان تا آرنج».

﴿ٱسۡلُكُوهُ «ببندید، داخل کنید».

﴿لَا يَحُضُّ «تشویق نمی‌کرد».

﴿غِسۡلِينٖ «چرک وخون، خونابه».

﴿كَاهِنٖۚ «غیب گو، کاهن».

﴿تَقَوَّلَ «(به دروغ)می‌بست».

﴿ٱلۡأَقَاوِيلِ «سخنانی(دروغ)».

﴿ٱلۡوَتِينَ «(شاه)رگ قلب».

﴿حَٰجِزِينَ «بازدارندگان، مانع شوندگان».