سورۀ تحریم

﴿تَبۡتَغِي «خواهی، می‌طلبی».

﴿تَحِلَّةَ «گشودن، حلال کردن».

﴿أَسَرَّ «پنهانی بیان کرد، به رازگفت».

﴿أَظۡهَرَ «آگاه کرد، اطلاع داد».

﴿عَرَّفَ «بیان کرد».

﴿عَرَّفَ «خودداری نمود، روی برتافت».

﴿صَغَتۡ «منحرف گشته است».

﴿تَظَٰهَرَا «همدست شوید، هم زشتی کنید».

﴿تَٰٓئِبَٰتٍ «جمع تائبه، توبه کنندگان».

﴿سَٰٓئِحَٰتٖ «جمع سائحه، روزه داران».

﴿ثَيِّبَٰتٖ «جمع ثیب، بیوه گان».

﴿أَبۡكَارٗا «جمع بکر، دوشیزه گان».

﴿غِلَاظٞ «جمع غلیظ، خشن».

﴿نَّصُوحًا «خالصانه».

﴿ٱبۡنِ «بساز، بناکن».

﴿فَرۡجَ «شرمگاه».

جزء بیست ونهم