سورۀ طلاق

﴿يُحۡدِثُ «دفع تازه ای فراهم آورد، پدیدآورد».

﴿فَارِقُو «جدا شوید».

﴿ذَوَيۡ عَدۡلٖ «دو فرد عادل».

﴿بَٰلِغُ «انجام می‌رساند، رسنده».

﴿أُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ «زنان باردار».

﴿وُجۡدِ «توانای».

﴿يَضَعۡن «بگذاردند».

﴿تَعَاسَرۡتُمۡ «همدیگر را درتنگنا گذاشتید، به توافق نرسیدید».

﴿تُرۡضِعُ «شیر دهد».

﴿أُخۡرَىٰ «دیگری».

﴿ذُو سَعَةٖ «دارای ثروتمند».

﴿عَتَتۡ «سرکش کردند، سربیچی نمودند».