سورۀ منافقون

﴿أَجۡسَامُ «جمع جسم، پیکر، جسم و قیافه».

﴿خُشُبٞ «جمع خشب، چوبها».

﴿مُّسَنَّدَةٞۖ «تکیه داده شده».

﴿صَيۡحَةٍ «بانگ، فریاد».

﴿لَوَّوۡاْ «گرداندند، تکان می‌دهند».

﴿يَنفَضُّواْ «پراکنده شوند».