سورۀ ممتحنه

﴿تُلۡقُونَ «می‌افکنید».

﴿بُرَءَٰٓؤُاْ «بیزاریم».

﴿عَادَيۡتُم «دشمنی کردید».

﴿ظَٰهَرُواْ «پشتیبانی کردند، به مردم کمک کردند».

﴿ٱمۡتَحِنُو «آزمایش کنید».

﴿لَا تُمۡسِكُواْ «نگاه ندارید، تمسک نجویید».

﴿عِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ «عقدزنان کافر».