سورۀ حدید

﴿مُّسۡتَخۡلَفِينَ «جانشینان».

﴿نَقۡتَبِسۡ «پرتوی برگیریم، به پرتوی بهره‌مند شویم».

﴿ٱلۡتَمِسُواْ «بجویید».

﴿سُور «دیوار».

﴿قِبَلِ «پیش».

﴿أَلَمۡ يَأۡنِ «آیا وقت آن نرسیده است».

﴿طَال «دراز شد، طولانی گشت».

﴿ٱلۡأَمَدُ «زمان، مدت، روزگار».

﴿تَفَاخُرُۢ «فخر فروشی».

﴿تَكَاثُرٞ «افزون طلبی».

﴿عَرۡض «پهنا».

﴿نَّبۡرَأَ «پدید آوریم، بیافرینیم».

﴿لَا تَأۡسَوۡاْ «افسوس نخورید».

﴿فَاتَ «از دست رفته است».

﴿رَهۡبَانِيَّةً «رهبانیت، گوشه‌گیری».

﴿ٱبۡتَدَعُوهَا «پدید آوردند».

﴿فَمَا رَعَوۡهَا «رعایت نکردند».

﴿رِعَايَت «رعایت».

﴿كِفۡلَيۡنِ «دو بهره».

جزء بیست و هشتم.