سورۀ جاثیه

﴿يُصِرُّ «اصرار ورزد، اصرار داده».

﴿ٱجۡتَرَحُواْ «بدست آوردند، مرتکب شدند».

﴿ٱلدَّهۡرُ «روزگار، طبیعت».

﴿جَاثِيَةٗۚ «به زانو درآمده، بر سر زانو‌ها نشسته».

﴿نَسۡتَنسِخُ «می‌نوشتیم، ضبط می‌کردیم».

﴿مَّا نَدۡرِي «ما نمی‌دانیم».

﴿بِمُسۡتَيۡقِنِينَ «یقین دارندگان، باور دارندگن».

جزء بیست وششم