سورۀ دخان

﴿يُفۡرَقُ «فیصله(وتدبیر)می‌شود».

﴿ٱرۡتَقِبۡ «منتظر باش، چشم براه باش».

﴿دُخَانٖ «دود».

﴿مُعَلَّمٞ «آموزش یافته، یادداده».

﴿عَآئِدُونَ «باز گشتگان، باز گردید».

﴿أَدُّوٓاْ «بسپارید، واگذارید».

﴿فَأَسۡرِ «شبانه بیر».

﴿رَهۡوًاۖ «آرام، گشاده».

﴿فَٰكِهِينَ «در نعمت سر برندگان، شمارمال بودند».

﴿مَا بَكَتۡ «نگریست».

﴿مُنشَرِينَ «برانگیخته‌گان، زنده شدگان».

﴿مَّوۡلٗى «دوستی».

﴿كَٱلۡمُهۡلِ «مس گداخته».

﴿يَغۡلِي «می‌جوشد».

﴿كَغَلۡيِ «جوشش».

﴿فَٱعۡتِلُوهُ «به سختی بکشی، پرتاب کنید».

﴿سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ «به میان دوزخ».

﴿صُبُّواْ «بریزید».

﴿ذُقۡ «بچش».