سورۀ شوری

﴿يَتَفَطَّرۡنَ «شکافته و متلاشی شوند».

﴿يَذۡرَؤُ «پراکنده می‌کند».

﴿شَرَعَ «تشریع کرد، آیین نهاد».

﴿كَبُرَ «گران است».

﴿ٱدۡعُ «دعوت کن».

﴿ٱسۡتَقِمۡ «پایدار واستقامت ورز».

﴿دَاحِضَةٌ «بی اساس، باطل».

﴿يُمَارُونَ «جدال می‌کنند».

﴿ٱلۡمَوَدَّةَ «محبت».

﴿يَمۡحُ «محو می‌کند».

﴿ٱلۡغَيۡثَ «باران».

﴿لۡجَوَارِ «کشتیهای روان».

﴿ٱلۡأَعۡلَٰمِ «کوهها».

﴿يَظۡلَلۡنَ «می‌مانند».

﴿رَوَاكِدَ «بی‌حرکت، ثابت».

﴿يُوبِقۡ «هلاک می‌سازد، نابود می‌کند».

﴿شُورَىٰ «مشورت».

﴿نَّكِيرٖ «انکار».

﴿يُزَوِّجُ «(پسر ودخترهردو)باهم می‌دهد، جفت هم می‌کند».

﴿عَقِيمًا «نازا، عقیم».

﴿تَصِيرُ ٱلۡأُمُورُ «بازمی‌گردد».