سورۀ فاطر

﴿أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ «دارای بالها».

﴿يَصۡعَد «بالا می‌رود».

﴿يَبُورُ «نابودمی‌شود».

﴿عَذۡبٞ «شیرین».

﴿فُرَاتٞ «گوارا».

﴿طَرِيّٗا «تازه».

﴿قِطۡمِيرٍ «پوست نازک هسته خرما».

﴿مُثۡقَلَةٌ «گرانبار».

﴿ٱلۡحَرُورُ «باد سوزان، گرما».

﴿خَلَا «گذشته است».

﴿جُدَدُۢ «راهها».».

﴿بِيضٞ «سفید».

﴿حُمۡرٞ «سرخ رنگ».

﴿غَرَابِيبُ سُودٞ «سیاه پر رنگ».

﴿لَّن تَبُورَ «هرگز نابود نمی‌شود، هر گز زیان وکساد ندارد».

﴿لُغُوبٞ «خستگی، واماندگی».

﴿يَصۡطَرِخُونَ «فریاد می‌زنند، می‌نالند».

﴿مَقۡتٗا «خشم، دشمنی».

﴿أَن تَزُولَاۚ «که منحرف شوند، که بیفتند».

﴿زَالَتَآ «منحرف گرند، بیفتد».