سورۀ سبأ

﴿لَا يَعۡزُبُ «پنهان نمی‌گردد، مخفی نمی‌ماند».

﴿مُمَزَّقٍ «متلاشی، پراکنده».

﴿أَوِّبِي «هم آواز شوید».

﴿أَلَنَّا «نرم کردیم».

﴿سَٰبِغَٰتٖ «زره‌های بلندوفراخ».

﴿قَدِّرۡ «اندازه نگه دار».

﴿ٱلسَّرۡدِۖ «بافتن(حلقه‌ها)».

﴿غُدُوُّهَا «صبحگاهان آن».

﴿رَوَاحُهَا «شامگاهان آن».

﴿أَسَلۡنَا «روان ساختیم».

﴿عَيۡنَ ٱلۡقِطۡرِۖ «چشمه مس(مذاب)».

﴿يَزِغۡ «سرپیچی کند، منحرف شود».

﴿مَّحَٰرِيبَ «معبدها».

﴿تَمَٰثِيلَ «تمثالها».

﴿جِفَانٖ «کاسه‌های غذا خوری».

﴿ٱلۡجَوَابِ «حوضها».

﴿قُدُورٖ «جمع قدر، دیگها».

﴿رَّاسِيَٰتٍۚ «ثابت».

﴿مِنسَأَتَهُۥۖ «عصا».

﴿سَيۡلَ ٱلۡعَرِمِ «سیل ویرانگر».

﴿ذَوَاتَيۡ «دارنده».

﴿أُكُلٍ «میوه‌ها».

﴿خَمۡطٖ «تلخ».

﴿أَثۡلٖ «شوره گز».

﴿سِدۡرٖ «کنار».

﴿فُزِّعَ «اضطراب برطرف شود».

﴿أَلۡحَقۡتُم «به اوملحق ساخته اید».

﴿مَوۡقُوفُونَ «بازداشت شدگان، نگاه داشته شده اند».

﴿ٱلۡغُرُفَٰتِ «غرفه‌های بلندبهشتی، کاخ‌ها».

﴿يُخۡلِف «عوض می‌دهد، جانشین می‌گرداند».

﴿مِعۡشَارَ «یک دهم».

﴿يَقۡذِفُ «می‌افکند».

﴿فَزِعُواْ «مضطرب ونگران شوند».

﴿لَا فَوۡتَ «رهایی نباشد».

﴿ٱلتَّنَاوُشُ «دست یابند».

﴿أَشۡيَاعِ «امثال».