سورۀ لقمان

﴿لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ «سخنان بیهوده».

﴿عَمَدٖ «ستون».

﴿صَخۡرَةٍ «تخته سنگ».

﴿عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ «کارهای سترگ».

﴿لَا تُصَعِّرۡ «برمتاب، مگردان».

﴿خَدَّ «رخسار، روی».

﴿مَرَحًا «مغرورانه».

﴿مُخۡتَالٖ «متکبر».

﴿ٱقۡصِدۡ «میانه روی کن، اعتدال رارعایت کن».

﴿مَشۡيِكَ «راه رفتنت».

﴿ٱغۡضُضۡ «بکاه».

﴿أَنكَرَ «زشت ترین».

﴿صَوۡتُ «صدا».

﴿أَسۡبَغَ «ارزانی داشته است، فراوان بخشیده است».

﴿مُّقۡتَصِدٞ «معتدل، میانه رو، راه اعتدال پیش می‌گیرد».

﴿خَتَّارٖ «پیمان شکنان، خیانت پیشگان».

﴿جَازٍ «به عهده می‌گیرد، برآورده کننده».

﴿ٱلۡغَيۡثَ «باران».

﴿غَدٗاۖ «فردا».

﴿مَا تَدۡرِي «نمی‌داند».