سورۀ مؤمنون

﴿فُرُوج «جمع فرج، شرمگاه‌ها، عورت».

﴿غَيۡرُ مَلُومِينَ «ملامت نمی‌شوند، غیر نکوهش شدگان، نکوهیده نیستند».

﴿ٱلۡعَادُونَ «تجاوز گران».

﴿رَٰعُونَ «رعایت کنندگان».

﴿سُلَٰلَة «چکیده».

﴿كَسَوۡنَا «پوشاندیم».

﴿طَرَآئِقَ «جمع طریقه، طبقه آسمان».

﴿ذَهَابِۢ «از بین بردن».

﴿ٱلدُّهۡنِ «روغن».

﴿صِبۡغٖ «(نان)خورش».

﴿أكِلِينَ «خورندگان».

﴿ٱسۡتَوَيۡتَ «قرار گرفتی، سوار شدی، استقراریافتی».

﴿مُبۡتَلِينَ «آزمایش کنندگان، آزمایش می‌کنیم».

﴿أَتۡرَفۡنَٰ «آسایش ونعمت داده بودیم».

﴿أَتۡرَفۡ «ناز ونعمت، آسایش».

﴿هَيۡهَاتَ «دور است».

﴿غُثَآءٗۚ «خاشاک».

﴿تَتۡرَا «پی در پی، یکی پس از دیگری».

﴿رَبۡوَةٖ «مکانی بلند وهموار، تپه».

﴿زُبُرٗاۖ «پراکنده».

﴿غَمۡرَت «جهالت، غفلت».

﴿يَجۡ‍َٔرُونَ «ناله وفریاد سر می‌دهند».

﴿تَنكِصُونَ «چرخ می‌زدید، باز می‌گشتید».

﴿سَٰمِرٗا «مجالس شبانه، گفتگوی شبانه، شب نشینی».

﴿تَهۡجُرُونَ «بد گویی می‌کردید، یاوه سرایی می‌کردید، بیهوده گویان».

﴿نَٰكِبُونَ «محرف هستند، کجروان، منحرفان».

﴿لَجُّواْ «پافشاری ولجاجت می‌کنند».

﴿يُجِيرُ «پناه می‌دهد».

﴿لَا يُجَارُ «کسی در برابر او پناه داده نمی‌شود».

﴿هَمَزَٰتِ «جمع همز، وسوسه‌ها، تحریکات».

﴿قَآئِلُ «گوینده، به زبان می‌گوید».

﴿أَنسَابَ «پیوند خویشاوندی».

﴿تَلۡفَحُ «می‌سوزاند، شعله می‌زند».

﴿كَٰلِحُونَ «ترشرویان هستند، چهره درهم کشیده، عبوس».

﴿ٱلۡعَآدِّينَ «حسابگران، شمارندگان».

﴿عَبَثٗا «بیهوده، باطل».