سورۀ فاتحه

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿سۡمِ «نام».

﴿ٱلرَّحۡمَٰن «بخشنده».

﴿ٱلرَّحِيم «مهربان».

﴿ٱلۡحَمۡد «ستایش».

﴿ل «برای، مخصوص».

﴿رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِين«پروردگار جهانیان».

﴿مَٰلِك «مالك، صاحب».

﴿يَوۡم «روز».

﴿ٱلدِّين «جزاء».

﴿إِيَّاك «تنهاتورا».

﴿نَعۡبُد «می‌پرستیم».

﴿نَسۡتَعِين «یاری می‌جوییم».

﴿ٱهۡد «هدایت کن».

﴿نَا «مارا».

﴿ٱلصِّرَٰط «راه».

﴿ٱلۡمُسۡتَقِيم «راست».

﴿ٱلَّذِين «کسانی که».

﴿أَنۡعَمۡت «نعمت دادی».

﴿عَلَيۡهِمۡ «بر آنان».

﴿غَيۡرِ «نه».

﴿ٱلۡمَغۡضُوبِ «خشم گرفتگان».

﴿لَا «نه».

﴿ٱلضَّآلِّين «گمراهان».